welcome to HUSO.KPRU News


News

ข้อมูล โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ขั้นสูง (LMS KPRU)

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 17 มกราคม 2563

Read more
News

ข้อมูล โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิค การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 16 มกราคม 2563

Read more
News

ข้อมูล กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง รับพรปีใหม่ 2563

วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ณ ลานพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 6 มกราคม 2563

Read more
News

ข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย

วันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

by admin, 28 ธันวาคม 2562

Read more
News

ข้อมูล กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม(อาคาร3) สนามบาสเก็ตบอล และสนามวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 15 ธันวาคม 2562

Read more
News

ข้อมูล ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษย์ฯทุกชั้นปี..เข้าร่วม กีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม(อาคาร3) สนามบาสเก็ตบอล และสนามวอลเล่ย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

by admin, 12 ธันวาคม 2562

Read more